Datum

09 mei 2024
Verlopen!

Tijd

15:00

15.00u. Eucharistieviering op de 14de van de 15 donderdagen van de H. Rita

Donderdag 9 mei

15.00u. Eucharistieviering op de 14de van de 15 donderdagen van de H. Rita

Haar heiligheid

Tijdens de 15 donderdagen, voorafgaand op 22 mei, de feestdag van de H. Rita, Patrones van de moeilijke en hopeloze zaken, wordt telkens in de eucharistieviering van 15.00 u. een  fragment uit het leven van de H. Rita toegelicht.

Vandaag op deze 14de donderdag vóór haar feestdag op 22 mei, gedenken wij de heiligheid van de H. Rita en heiligheid bestaat er niet in dat ge gedurende uw leven spectaculaire dingen verricht. Vele heiligen, ook de H. Rita, waren groot in het kleine. De H. Rita heeft gewoon haar plicht gedaan, als echtgenote, moeder, weduwe en ten slotte als kloosterzuster. Op een eenvoudige maar waarachtige manier heeft ze a.h.w. alle fasen van een mensenleven doorlopen. Daarom kan ze als heilige voor ons een voorbeeld zijn. Ze was trouwens een bijzonder voorbeeld van geduld en boetvaardigheid. Ze had de oproep van Jezus in het evangelie om op die manier van Hem getuigenis af te leggen goed begrepen.

De voornaamste eigenschap in het leven van heiligen, ook in dat van de H. Rita, is echter steeds weer de enorme moed en volharding waarmee ze in geduld en overgave trouw bleven getuigen van de Waarheid. Menselijk gezien lijkt hun leven vaak een onmogelijke opgave, maar dankzij de Helper, de Geest der Waarheid, die Christus ons van de Vader uit steeds weer zendt, waren zij bereid en in staat tot het gevraagde getuigenis ten einde toe.