Datum

02 mei 2024

Tijd

15:00

15.00u. Eucharistieviering op de 13de van de 15 donderdagen van de H. Rita

Donderdag 2 mei

15.00u. Eucharistieviering op de 13de van de 15 donderdagen van de H. Rita

Haar overlijden

Tijdens de 15 donderdagen, voorafgaand op 22 mei, de feestdag van de H. Rita, Patrones van de moeilijke en hopeloze zaken, wordt telkens in de eucharistieviering van 15.00 u. eenĀ  fragment uit het leven van de H. Rita toegelicht.

Ondanks haar hoge ouderdom, ze was meer dan zeventig jaar, wilde Rita ook een pelgrimstocht naar Rome ondernemen. Haar overste gaf haar hiervoor toelating op voorwaarde dat haar hoofdwonde zou genezen zijn, wat inderdaad ook gebeurde. En Rita begaf zich op weg met enkele van haar medezusters. De afstand tussen Cascia en Rome bedraagt 160 kilometer. De zusters beschikten over geen enkel vervoermiddel en de reis werd te voet afgelegd. Onderweg leefden ze van de vrijgevigheid van de bevolking. Na de terugkeer van deze vermoeiende pelgrimstocht opende de hoofdwonde van Rita zich opnieuw en zou zich niet meer sluiten tot aan haar dood. De laatste vier jaar van haar leven was Rita bedlegerig, getroffen door een ongeneeslijke ziekte. Iedere morgen ontving ze de heilige communie, die lange tijd haar enig voedsel zou zijn.

Gedurende haar laatste levensjaren bleef Rita haar medezusters aansporen trouw te blijven aan Christus, in broederlijke liefde samen te leven en steeds trouw de regel van Augustinus te volgen. Op een mooie lentedag, 22 mei 1447, nadat zij het sacrament van de zieken en de zegen van haar overste had ontvangen, overleed Rita vreedzaam.

Tijdens de 15 donderdagen, voorafgaand op 22 mei, de feestdag van de H. Rita, Patrones van de moeilijke en hopeloze zaken, wordt telkens in de eucharistieviering van 15.00 u. eenĀ  fragment uit het leven van de H. Rita toegelicht.