Datum

18 apr 2024
Verlopen!

Tijd

15:00

15.00u. Eucharistieviering op de 11de van de 15 donderdagen van de H. Rita

Donderdag 18 april

15.00u. Eucharistieviering op de 11de van de 15 donderdagen van de H. Rita

Rita als vredestichtster

Tijdens de 15 donderdagen, voorafgaand op 22 mei, de feestdag van de H. Rita, Patrones van de moeilijke en hopeloze zaken, wordt telkens in de eucharistieviering van 15.00 u. een  fragment uit het leven van de H. Rita toegelicht.

Zoals haar ouders zette ook de H. Rita zich in om vrede onder de mensen te brengen. Een prachtig werk. Te veel wordt in plaats van vrede heel wat onvrede onder de mensen gebracht en dat zowel in kleine groep als op wereldschaal. Daarvoor moet je maar naar het journaal op tv kijken en de dagelijkse berichten in de krant lezen. Inderdaad, de naaste is niet steeds de liefdevolle medemens die vrede brengt, maar toch dient hij ondanks alles bemind te worden, zelfs indien hij een vijand is. Volgens de leer van de zalige augustijn Simon van Cascia, die door de kloostergemeenschap van de H. Maria Magdalena, waar de H. Rita is ingetreden, werd beschouwd als hun geestelijke leidsman, moet men in het streven naar de volmaaktheid volgende dingen onthouden: ‘Beminnen’ is een deugd, ‘bemind worden’ is enkel geluk, ‘niet liefhebben’ daarentegen is een bittere dood. Rita hield zich trouw aan deze voorschriften. Hoe heftig ook vervolgd door de gruwelijke haat van een aantal inwoners van Cascia, haat die haar had getroffen in haar echtgenoot en in haar kinderen, toch paste Rita steeds de christelijke vergeving toe, zodat minstens van één kant een dam werd opgeworpen tegen de vloedgolf van het kwaad. Dit was haar nog niet genoeg en ze werkte ijverig, zoals een H. Catharina van Siena, opdat de vrede zou terugkeren en opdat er onder haar stadsgenoten een band van eenheid zou gesmeed worden.