Datum

11 apr 2024
Verlopen!

Tijd

15:00

15.00u. Eucharistieviering op de 10de van de 15 donderdagen van de H. Rita

Donderdag 11 april

15.00u. Eucharistieviering op de 10de van de 15 donderdagen van de H. Rita

Rita als kloosterzuster

Tijdens de 15 donderdagen, voorafgaand op 22 mei, de feestdag van de H. Rita, Patrones van de moeilijke en hopeloze zaken, wordt telkens in de eucharistieviering van 15.00 u. een  fragment uit het leven van de H. Rita toegelicht.

Levend volgens de regel van St.-Augustinus heeft Rita meer dan veertig jaar in het klooster van de H. Maria Magdalena doorgebracht. Het koor, waar vandaag de dag de bedevaarders toegang krijgen, diende voor de kloostergemeenschap eertijds als kapittelzaal, waar de samenkomsten van de gemeenschap werden gehouden en waar de geloften van de religieuzen werden afgenomen.

Gedurende vele jaren werd het lichaam van de heilige hier bewaard. Gedurende de tijd dat ze in het klooster verbleef ontstonden er ook een aantal legenden rond haar persoon en een eerste legende is die van de wonderbare wijnstok.

De groei van een plant is sinds de tijd van de schrijver van de psalmen het symbool van de rechtvaardige  ‘die zich verheugt in de Wet des Heren’. Vanaf de oudste geschiedschrijving over het kloosterleven is de groei van een plant ook het symbool van de gehoorzaamheid.

Toen Rita bijna vier jaar te bed lag, kreeg ze op zekere dag het bezoek van een verwante. Bij het afscheid vroeg ze of Rita iets wenste uit haar huis te Roccaporena.

Rita antwoordde dat ze een roos wenste uit haar tuintje. Wat ze verlangde was niet zoveel, maar wel onmogelijk in de wintermaand januari. En toch vond deze vrouw, ofschoon ze het eerst niet kon geloven, tot haar grote verwondering een frisse en pas ontloken roos op een rozestruik in de tuin van Rita.

De verwante haastte zich met de roos naar Rita, die het geschenk vol dankbaarheid aanvaardde. Daarna gaf ze de roos door aan haar medezusters.

Het schenken van deze roos aan haar medezusters kunnen we ook zien als een liefdegave van Rita aan haar medezusters om hen te danken voor hun bezorgdheid tijdens haar ziekte. Zien wij het ook zo niet wanneer we iemand een bloem schenken? Zo straalde de H. Rita haar heiligheid reeds uit tijdens haar leven in het klooster!