Datum

29 feb 2024
Verlopen!

Tijd

15:00 - 18:00

15.00u. Eucharistieviering op 4de van de 15 donderdagen van de H.Rita

Donderdag 29 februari

15.00u. Eucharistieviering op de 4de van de 15 donderdagen van de H. Rita

Het huwelijk van Rita

Tijdens de 15 donderdagen, voorafgaand op 22 mei, de feestdag van de H. Rita, Patrones van de moeilijke en hopeloze zaken, wordt telkens in de eucharistieviering van 15.00 u. een  fragment uit het leven van de H. Rita toegelicht.

Over het huwelijk van de H. Rita worden we nader ingelicht door een zekere Nicolaas, Augustijn. Korte tijd na de dood van de heilige schreef hij hierover in de volkstaal. Deze teksten werden minstens tot 1698 bewaard in het klooster van de H. Maria Magdalena. Hieruit kunnen we het volgende opmaken.

Vader Antonio zou zijn dochter als bruid hebben geschonken aan Ferdinando Mancini uit Roccaporena, een goede jongen, maar met een hard en opvliegend karakter. Niets bewijst echter dat hij een dronkaard en een beul voor zijn vrouw zou geweest zijn. Waarschijnlijk steunt dit verhaal op een latere verkeerde interpretatie van een tekst op haar doodskist. Het is immers moeilijk aan te nemen dat de ouders van Rita hun enige dochter aan een bruut ten huwelijk zouden gegeven hebben. We kennen de reden niet die Rita overtuigde om te huwen. Misschien de noodzaak om voor haar bejaarde ouders te zorgen, misschien ook het verlangen van haar ouders om haar uit te huwen aan een jonge man die haar zou kunnen beschermen in een tijdperk dat hoe langer hoe woeliger werd. In de streek van Cascia werd in die tijd een huwelijk niet zozeer bepaald door de keuze van de bruid en de bruidegom, maar veeleer door de belangen van de beide families.

Ferdinando moet evenals Rita tot de kleine burgerij hebben behoord, gezien de wetgeving te Cascia huwelijken buiten de eigen stand verbood om zo de bezittingen in handen van de hogere stand te houden. Ferdinando schijnt een kleine ambtenaar te zijn geweest, werkzaam als bewaker op de toren van de Giacone-heuvel. Deze toren was toen zeer belangrijk daar hij diende om de toegang tot de nauwe vallei die leidde naar Roccaporena, te controleren. De officiële huwelijksplechtigheid had waarschijnlijk plaats in 1381 toen Rita veertien jaar was. Ze bleef echter in het ouderlijk huis wonen tot aan de feitelijke huwelijksverbintenis, die gevierd werd omstreeks 1385.

Pas dan nam ze haar intrek in de woning van Ferdinando te Roccaporena en werd zij mevrouw Mancini.