Datum

22 feb 2024
Verlopen!

Tijd

15:00

15.00u. Eucharistieviering op 3de van de 15 donderdagen van de H.Rita

Donderdag 22 februari

15.00u. Eucharistieviering op de 3de van de 15 donderdagen van de H. Rita

Tijdens de 15 donderdagen, voorafgaand op 22 mei, de feestdag van de H. Rita, Patrones van de moeilijke en hopeloze zaken, wordt telkens in de eucharistieviering van 15.00 u. een  fragment uit het leven van de H. Rita toegelicht.

Rita en het lijden van Christus

De echte christelijke heiligheid bestaat wezenlijk in de liefde tot God en de evenmens. God is liefde en schenkt ons de kracht Hem en de medemens te beminnen.

Echte liefde is niet tevreden met een franje! De woorden van de Christus: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven’ moeten een buitengewone indruk op Rita hebben gemaakt. Toen ze deze woorden eens hoorde uitleggen in de kerk werd ze door de goddelijke genade zo verlicht dat ze op een allervurigste wijze Jezus begon lief te hebben. Uit zuivere liefde verlangde ze er ook naar zeer intiem verenigd te worden met het verlossend lijden van Jezus. Dit groot verlangen werd in 1432 verhoord.

Tijdens een beschouwende gebedsstonde over het lijden van Christus werd ze door een buitengewone godsvrucht aangegrepen en uitzinnig verheugd om ‘alle lijden met Hem blijmoedig te verduren’.

Hiervan was bij haar een uitwendig teken overgebleven: een kleine wonde op het voorhoofd.

Ontegensprekelijk heeft dit van God geschonken merkteken haar onnoemlijke pijnen bezorgd, maar dit leed was veeleer van geestelijke aard dan een lichamelijk ongemak.

Het was vóór alles een teken van de kracht der medeverlossing, liefdevol en gelukkig om dragen.

Het thema van deze viering: ALS HET LEVEN PIJN DOET.

Wij willen bidden en nadenken rond het thema: “Als het leven pijn doet”. Pijn is sterk met ons leven verbonden. Ze wordt steeds gevoeld, maar is zelden zichtbaar. Pijn tast de kwaliteit van het leven aan,

ze isoleert mensen en maakt hen dikwijls afhankelijk van anderen.

Pijn tast de levensvreugde aan en beperkt het sociaal leven. Pijn confronteert de mens met de vraag naar de zin van zijn bestaan. Ook de relatie met God komt onder druk te staan.

Vandaag gaat onze aandacht speciaal naar het leven van de heilige Rita wier leven door het lijden getekend werd en naar hen die dagelijks zorg dragen voor mensen die lijden.

Vandaag gaat onze aandacht speciaal naar het leven van de heilige Rita wier leven door het lijden getekend werd en naar hen die dagelijks zorg dragen voor mensen die lijden.