Datum

15 feb 2024
Verlopen!

Tijd

15:00 - 18:00

15.00u. Eucharistieviering op 2de van de 15 donderdagen van de H.Rita.

Donderdag 15 februari

15.00u. Eucharistieviering op 2de van de 15 donderdagen van de H.Rita.

De jeugd van de H. Rita

Tijdens de 15 donderdagen, voorafgaand op 22 mei, de feestdag van de H. Rita, Patrones van de moeilijke en hopeloze zaken, wordt telkens in de eucharistieviering van 15.00 u. eenĀ  fragment uit het leven van de H. Rita toegelicht.

“Rita”, afkorting van Margarita, een oud Babylonisch woord wat ‘parel’ betekent. Daar Roccaporena niet beschikte over een kerk werd Rita te Cascia gedoopt, waarschijnlijk in de kerk van Santa Maria della Plebe, vertaald O.-L.-Vrouw van het volk. Rita beleefde haar kinderjaren en haar jeugd rimpelloos en onopvallend samen met haar ouders. Minstens twee documenten getuigen dat ze leerde lezen en schrijven, wat voor het gewone volk in die tijd een grote uitzondering was. Het feit dat haar ouders tot de ‘vredestichters’ van het dorp behoorden, zal voor Rita wel een gunstige bodem gevormd hebben voor een opvoeding in vrede en vroomheid. We weten ook dat ze al heel jong op bezoek ging naar het klooster van de H. Maria Magdalena te Cascia, waar mogelijk een van haar verwanten was ingetreden en waar zij zelf later veertig jaar zal verblijven. Drie heiligen vereerde ze in het bijzonder als haar schutspatronen: de H. Johannes de Doper, patroon van de hoofdkerk van Cascia, de H. Nicolaas van Tolentino, een Augustijn, die in 1447 heilig werd verklaard, en de H. Augustinus.

Rita groeide dus op in een thuis en een omgeving waar ze geborgenheid en warmte mocht ontvangen. Het leerde haar liefdevol, geduldig en vol vertrouwen, maar ook sterk en weerbaar in het leven te staan.