Eucharistieviering met paus franciscus

door

Beste medewerker en pastoraal verantwoordelijke,

Op vraag van het aartsbisdom Mechelen-Brussel en het organisatiecomité, bezorg ik u onderstaande voortgangsinfo over het op stapel staande pausbezoek van eind september.

 

Eucharistieviering met paus Franciscus in Koning Boudewijnstadion
Digitaal inschrijven vanaf maandag 19 augustus

05/07/2024 – Het staat nu vast dat paus Franciscus zijn bezoek aan ons land op zondagochtend 29 september afsluit in het Koning Boudewijnstadion in Brussel. De eucharistieviering wordt wereldwijd uitgezonden.

De eucharistieviering met paus Franciscus in het Koning Boudewijnstadion op zondag 29 september vangt aan om 10 uur. Er dient om praktische redenen op voorhand en individueel te worden ingeschreven. Momenteel wordt de mogelijkheid bestudeerd om ook in groep in te schrijven. Vóór de opening van de registratie wordt hierover duidelijkheid gegeven.

Registreren kan vanaf maandag 19 augustus om 10 uur via een link die dan actief zal zijn op www.pausbezoek.be. Het gratis ticket dat zo wordt verkregen, dient als toegangsbewijs. Bij het binnenkomen van het stadion ontvangen alle gelovigen een misboekje voor de meertalige viering. De organisatoren roepen op maximaal van het openbaar vervoer gebruik te maken om naar het stadion te komen. Groepen wordt aangeraden een bus in te leggen. Uiterlijk om 8.30 uur dient iedereen in het stadion aanwezig te zijn. Voor meer info over de bereikbaarheid van het stadion, klik op Koning Boudewijnstadion.

Zaligverklaring Ana van Jezus

Aan het begin van de eucharistieviering zal paus Franciscus de in Brussel overleden karmelietes Ana van Jezus zalig verklaren. Een uitzonderlijk gebeuren want zaligverklaringen worden door paus Franciscus normaliter tijdens vieringen in Rome voltrokken. De van Spanje afkomstige Ana van Jezus was een nauwe medestandster van de grote Teresa van Avila en ze hielp haar bij de hervorming van de karmelieten. Ze werd onder meer naar Madrid, Parijs en Brussel gezonden. Vanuit Brussel, waar ze in 1621 stierf, stichtte zij kloosters in Leuven en Bergen en hielp ze bij de oprichting van de kloosters in Antwerpen en Krakau. Meer info over leven en werk van deze weldra zalige via deze link.

Deze meertalige viering met paus Franciscus vindt plaats op de jaarlijkse katholieke Werelddag voor Migranten en Vluchtelingen. De paus koos dit jaar als thema “God gaat op weg met zijn volk”; een keuze die opvallend nauw aansluit bij de leuze waaronder zijn bezoek aan ons land plaatsvindt: “Hoopvol onderweg”.

Verdere info

De organisatoren van het pausbezoek werken volop verder het programma uit in nauw overleg met de Vaticaanse verantwoordelijken. Een volledig en gedetailleerd overzicht wordt binnenkort gecommuniceerd. Alle actuele info is steeds te vinden op www.pausbezoek.be. Daar kan u ook de FAQ-lijst raadplegen alsook het logo en de slogan ‘Hoopvol onderweg’ van dit bezoek downloaden.

 

Zomergroet,

 

Nathalie Milio
Woordvoerder Mgr. Johan Bonny
Communicatieverantwoordelijke
Bisdom Antwerpen
Schoenmarkt 2, 2000 Antwerpen, België
00 32 3 202 84 30 Gsm: 00 32 479 28 16 43
nathalie.milio@bisdomantwerpen.be
www.bisdomantwerpen.be
Schrijf je in voor onze digitale nieuwsbrief.
Voor alles wat relevant is in bisdom Antwerpen, neem een abonnement en lees… (klik hier).
Volg ons ook op Facebook en Instagram.