Een avond met Rik Torfs, een avond humoristische spiritualiteit

Op 18 april 2024 hield professor Rik Torfs een lezing in het geloofscentrum Immanuel te Hove.

Rik Torfs,hoogleraar kerkelijk recht, publiceerde een twintigtal boeken, en hield lezingen in diverse landen en continenten. Hij was rector van de KUL en senator.

Ruim 200 mensen woonden zijn lezing bij en bleken achteraf erg opgetogen.

De avond liep onder het motto “van een oppervlakkig geloof naar een oppervlakkig ongeloof, een citaat uit zijn boek ” tijdsgeest”. Hij sneed het onderwerp aan via een drievoudige thematiek: wetenschap versus geloof, gelijkheid versus diversiteit en conformisme versus creativiteit. Via  relativering, ironie, humor en zelfspot kiest Torfs voor een weg die nog ruimte laat voor optimisme, ook in deze sombere tijden. De koppeling van zijn stellingen aan zijn humor is een ideale formule om zijn visies te verduidelijken en deze diep in de geheugen te planten.

Enkele opgemerkte quotes:  “grens tussen geloof en ongeloof; er is ongeloof en twijfel nodig om het eigen geloof te verdiepen en te versterken”, ”

als we God kunnen benoemen met menselijke termen, is het niet God”, “geloof en wetenschap zijn geen concurrenten, beiden blijven op hun gebied met fundamentele vragen”. “Humor als ultieme bron v

oor waarheidsvinding”, “een van de charmes van het eeuwig leven is dat men hier op aarde eindeloos kan liefhebben: het gaat nooit verloren…”. Ook gelezen bij Rik Torfs “We leven in een tijd waarin velen de vrijheid willen inperken voor een ‘groter doel’ , terwijl er geen groter doel dan de vrijheid is”.

lezing werd afgesloten met een gelegenheid tot vragen waarop gretig werd ingegaan. Volgde dan nog een sfeervolle receptie waarop de meesten graag aanwezig bleven om na te praten over de opgedane ervaring.

Op 7 mei organiseren we om 19u30 in ons geloofscentrum een opvolgingssessie om na te praten over de lezing.  Van harte welkom.

U kan eventueel inschrijven via de website van onze pastorale eenheid.

Klik op “Geloofscentrum” en vervolgens op “Contact”.