Eco-Kerk Zorg voor de aarde en alles wat ademt en leeft

door

Zorg voor de aarde en alles wat ademt en leeft

 

Met de campagne voor de scheppingsperiode van 2024, legt Ecokerk opnieuw de focus op ‘alles wat ademt en leeft‘, de rijke biodiversiteit van onze wereld die helaas sterk bedreigd is door toedoen van de mens. Het beschermen en herstellen ervan is deel van de 7-sprong naar integrale ecologie.

 

 

De lofzang werd een angstkreet

Voor christenen is de aarde een geschenk van God. Samen met de andere levende wezens vormen we een universele familie. Alles wat ademt en leeft, zingt de lof van God. En in dat koor van de schepping kan geen enkele stem gemist worden. We hebben het recht niet om stemmen tot zwijgen te brengen. Nochtans is dat wat gebeurt. ‘De lofzang werd een angstkreet,’ schreef paus Franciscus.

Naast klimaat, is het verlies aan biodiversiteit één van de grote crisisthema’s in de wereld. Het internationaal biodiversiteitsrapport van 2019 waarschuwde dat 1 op de 8 planten- en diersoorten in de komende decennia dreigen uit te sterven als gevolg van menselijke activiteiten.

De onderlinge afhankelijkheid van levende wezens voor elkaars voortbestaan, geldt ook voor ons, mensen. Als we verder het web van het leven vernietigen, is er ook geen toekomst meer voor de mens. En opnieuw zijn het de armsten die als eersten het gelag betalen van de stervende ecosystemen en de ineenstorting van de soortenrijkdom op aarde. We zijn toe aan een dringend herstel van onze relatie met de aarde en de levende wezens. Dat maakt deel uit van de ‘ecologische bekering’ waartoe Laudato Si’ oproept.

Alles is met elkaar verbonden

Deze campagne past in de ruimere campagne “Met een 7-sprong naar integrale ecologie”.

Want de natuur is geen aparte sector. Natuurbescherming volstaat niet als we niet het hele groei- en consumptiemodel dat de aarde opsoupeert, omgooien. Het gaat om een systeemverandering.

Als we dus willen werken aan de genezing van de aarde en alles wat ademt en leeft, moeten we het opnieuw hebben over de zeven Laudato Si-doelen:

Een antwoord geven op de “schreeuw van de Aarde”
Een antwoord geven op de “schreeuw van de armen”
Een ecologische economie
Een eenvoudige levensstijl
Ecologische opvoeding
Ecospiritualiteit
Betrokkenheid van de gemeenschap en participatieve actie

 

In actie voor alles wat ademt en leeft

De campagne nodigt uit om elkaar mee te nemen in hoopvolle acties die ons op het pad leiden naar een gezonde, leefbare aarde, met overvloedig leven en toekomst voor al wat leeft, onszelf inbegrepen.

Voor dit alles kan je rekenen op een uitgebreid aanbod om zelf met je groep of gemeenschap aan de slag te gaan rond de 7 Laudato Si’-doelen, in liturgie, gesprek en bezinning, en ook praktisch, in de tuin, in je omgeving, in je dagelijkse keuzes en de organisatie van je werking.