40 Dagentijd en Pasen 2024

40 Dagentijd en Pasen 2024

ALLE DAGEN PASEN ?? De vastenperiode is voorbij. Dankjewel aan allen die hun steentje hebben bijgedragen om de voorbereiding naar PASEN zinvol te laten verlopen. Bezinningsteksten, folders bussen, vieringen met de leerlingen van de school , kruisbeelden her en der...
Paasviering in Kontich-Kazerne

Paasviering in Kontich-Kazerne

Allemaal blijde gezichten tijdens Paasviering In Kontich-Kazerne was er traditioneel een gezinsviering met Pasen. En daar waren alleen maar blijde gezichten te zien. Het was immers een mooie viering waar het kinderkoor Kavier het ene liedje na het andere bracht. En na...
Taizéviering in Kontich-Kazerne

Taizéviering in Kontich-Kazerne

Vastenviering met Taizéliederen Kontich-Kazerne   Woensdagavond 28 februari ging in de kerk van Kontich-Kazerne een gebedsviering door met Taizéliederen. Een vijftigtal mensen uit verschillende parochies maakten ze mee. Buiten op de kerktrappen nodigden tuinkaarsen...
Broederlijk Delen 2024

Broederlijk Delen 2024

Werkgroep B.M.W.Delen is broodnodig in onze strijd voor een betere wereld, waarin iedereen mee is. Delen doet goed , ook met het zuiden.Dit jaar delen we voor :     CONGOSAMEN STRIJDEN VOOR DE TOEGANG TOT LANDBOUWGROND We zijn in Congo, een land waar toegang tot grond...
Nieuwjaarsreceptie 2024

Nieuwjaarsreceptie 2024

NIEUWJAARSRECEPTIE IN KONTICH-KAZERNE  De weekenddienst van 21 januari in Kontich-Kazerne was een eucharistieviering. Onze nieuwe pastoor Ernest Kabongo ging voor. Vóór de mis nam hij uitgebreid de tijd om de mensen aan de deur te verwelkomen. Ook de...