Brief van de bisschop van Antwerpen Juli 2024

door

Beste medewerker,

 

Aan het einde van dit pastorale werkjaar wil ik u danken voor uw inzet tijdens de voorbije maanden.  Het was geen eenvoudig jaar.  Veel aandacht en energie gingen naar de problematiek van het seksueel misbruik.  De Canvasreeks Godvergeten gaf de aanzet.  Kort nadien werden twee parlementaire commissies opgericht, een federale en een Vlaamse commissie, om de slachtoffers te beluisteren, om de aanpak van de Kerk onder de loep te nemen en om bijkomende voorstellen te formuleren.  Het eindrapport van beide parlementaire commissies ligt ondertussen op tafel.    Aan beide commissies heeft de Kerk open, transparant en constructief meegewerkt.  Wij hebben inderdaad niets te verbergen over wat in de voorbije decennia is gebeurd om slachtoffers tegemoet te komen en om plegers voor hun verantwoordelijkheid te plaatsen.  Oprechte dank voor de manier waarop u de last en de vreugde van uw mensen mee hebt gedragen.  Dank ook voor uw gelovige en bemoedigende aanwezigheid onder hen.  De Heer is onze gids en onze herder: dat mogen we niet vergeten.

 

U weet dat ik in het voorbije jaar via de nuntius aan de paus heb gevraagd om versterking, zo mogelijk in de persoon van een hulpbisschop.  Mijn gehele takenpakket, zowel voor ons bisdom als voor de bisschoppenconferentie, is immers te zwaar geworden voor mijn draagkracht.  Op 25 juni ontving ik van de nuntius het antwoord dat men mij geen hulpbisschop kan geven, om diverse redenen, onder meer omdat een ongelijk aantal Franstalige en Nederlandstalige bisschoppen het evenwicht in de bisschoppenconferentie zou verstoren, omdat de andere bisschoppen mijn vraag niet steunen en omdat zowel een priester als een leek de bedoelde interdiocesane taken evengoed kan vervullen.  Hoewel ik bedenkingen heb bij elk argument, aanvaard ik deze beslissing.  Ze betekent dat ik moet snoeien in mijn interdiocesaan takenpakket, met name door mijn taken voor de bisschoppenconferentie vanaf 1 september 2024 door te geven.  Twee interdiocesane taken wil ik behouden: enerzijds de havenpastoraal omdat de haven van Antwerpen in ons bisdom ligt, en anderzijds de oecumene omdat ik daar in Rome ruim elf jaar voltijds voor heb gewerkt.  Ook het voorzitterschap van de Raad van Bestuur van Katholiek Onderwijs wil ik nog voortzetten, tot een nieuwe voorzitter kan worden verkozen.  Zo zal er gelukkig meer tijd vrijkomen om mij op het bisdom Antwerpen te concentreren, wat de kern en veruit het meest boeiende en dankbare deel van mijn opdracht is. Ik kijk ernaar uit!

 

Een belofte die ik wil nakomen, betreft de slachtoffers van seksueel misbruik. Zoals ik beloofde in de parlementaire commissie, wil ik vanaf 1 september 2024 tijd extra vrijmaken in mijn agenda om slachtoffers te ontvangen van historisch misbruik, waar of door wie dat misbruik zich ook mag hebben voorgedaan. Ik wil persoonlijk naar hen luisteren als in een omgekeerde biechtstoel, waar niet de dader maar het slachtoffer zijn verhaal komt doen.  Hen een luisterend oor aanbieden vanwege de Kerk.  Dat gesprek is geenszins bedoeld ter vervanging van de nodige therapie, van stappen naar het Opvangpunt voor Seksueel Misbruik in een pastorale relatie, van een aangifte aan Justitie of van de ondersteuning die gespecialiseerde centra kunnen bieden.  Integendeel, het moet de stap naar deze actoren vergemakkelijken. Elk gesprek blijft binnen de vertrouwelijkheid die een slachtoffer of gelovige van een bedienaar van de eredienst mag verwachten.  Concreet betekent dit dat wie de bisschop wil spreken over het misbruik dat hij of zij heeft ondergaan, contact kan nemen met mijn secretariaat om een afspraak te maken, bij voorkeur op dinsdagvoormiddag. Contact nemen kan best via emailadres  secretariaatmgrbonny@bisdomantwerpen.be   of tel. 03 202 84 30. Het gesprek zal doorgaan in het Bisschopshuis, Schoenmarkt 2, Antwerpen.   Zo wil ik verder timmeren aan de weg waaraan wij in de voorbije jaren met velen hard hebben gewerkt.

Ik wens u een goed begin van deze zomervakantie toe!  Hopelijk houdt de regen zich nu even schuil en kan de zon zich eindelijk laten zien.   We hebben met zijn allen een tijd van rust en ontspanning verdiend.  En wat bezinning of stilte kan er hopelijk ook bij.  Na onze diocesane Lourdesbedevaart verblijf ik in de Kempen.  Wat mooi is, hoeft niet ver te liggen!  Evenmin als je moet meedoen aan de Ronde van Frankrijk, om van een leuke fietstocht te genieten.

 

U kan deze brief ook nalezen op onze diocesane website.

 

Met hartelijke groeten,

 

+ Johan Bonny
Bisschop van Antwerpen