Benoeming Ernest Kabongo

door

Met genoegen kunnen wij u meedelen dat Mgr. Johan Bonny pater Ernest Kabongo, Scheutist, benoemd heeft tot pastoor van de pastorale eenheid Immanuel. Zo komt er vanaf 1 oktober e.k. een opvolger voor onze vroegere pastoor Paul Cools, die vorig jaar zoals u weet afscheid heeft genomen, om zijn roeping als monnik gestalte te geven. Wij verheugen ons over deze aanstelling en danken onze bisschop hiervoor. Pastoor Kabongo wordt lid van het Team van onze pastorale eenheid en tevens bruggenbouwer. Wij wensen Ernest Kabongo van harte welkom en zeggen hem met overtuiging onze volledige medewerking toe. Binnenkort zal er ruimschoots gelegenheid zijn om kennis te maken met pater Kabongo.