Aswoensdagvieringen

door

Aswoensdagvieringen binnen onze pastorale eenheid.

 Sint-Leonardus Aartselaar

09.30u. . Eucharistieviering met oplegging van de as (familieviering)

 Onze-Lieve-Vrouw-Geboorte Lint

10.00u aswoensdagviering

Sint-Michaël Waarloos

14.30 u.: Aswoensdagvieringmet kruisje, in WZC Coralia,Iedereen welkom.

Sint-Laurentius Hove

18.00u. aswoensdagviering

Sint-Leonardus Aartselaar

19.00u. Plechtige dienst van asdag (met asoplegging)

 Sint-Martinus Kontich

19.00u. Eucharistieviering  met wijding en oplegging van de as

Sint-Bavo Boechout

19.00u. Kinder- en gezinsviering met eerste communicanten en met asoplegging

 Onze-Lieve-Vrouw-Onbevlekt-Ontvangen Kontich

19.30 u. Aswoensdagviering

Met Aswoensdag worden wij uitgenodigd in onze parochiekerken. Ook al is het uiterlijke niet het belangrijkste, toch heeft het iets goeds in zich dat wij met Aswoensdag aan mekaar laten zien dat we van de Veertigdagentijd – de ‘Vasten’ –  iets willen maken. Want alleen is maar alleen. Zonder de steun van mekaar houden we het misschien niet vol om met God alleen te zijn in het binnenste van ons hart. En al komt het niet op de buitenkant aan, het helpt soms wel als wij van buiten laten zien hoe het van binnen met ons gesteld is. Daarom is het goed dat wij bij het begin van de Veertigdagentijd ook aandacht besteden aan de buitenkant en dat wij ons laten tekenen met as.

Wij laten ons tekenen met as, dat wat er uiteindelijk van een palmtak, van een boom of een huis na een brand overblijft, en ook van een mens. Die as wordt het teken dat wij ons willen bekeren en we weer de mensen willen zijn zoals God ze bedoeld heeft.

De Veertigdagentijd is dus niet zozeer een gezondheidskuur voor het lichaam, evenmin een tijd van besparing of van grootse prestaties, maar een engagement waartoe wij als mens met hart, geest én lichaam én als gelovige gemeenschap uitgenodigd worden. En dan mogen we met Pasen samen vreugdevol vieren, zonder as, met het nieuwe vuur! Dan mogen we weer de blijde boodschap horen dat God voor ons leven in petto heeft, leven voorbij de dood, voorbij de as en het stof! Die vreugde mogen we samen delen. Maar dan zijn we wel veertig dagen verder!