Adventswake voor vrede

door

Adventswake voor vrede

Het is in Kontich-Kazerne stilaan traditie geworden om tijdens de veertigdagentijd en de advent op enkele woensdagavonden en gebedsdienst met Taizéliederen te houden. Ook dit jaar kwam er een bezinningsmoment in het midden van de sterke tijd vóór Kerstmis. Een thema is in deze tijd met de schrijnende conflicten op vele plaatsen in de wereld niet moeilijk te vinden: vrede.

De kerk was stemmig in halfduister met vele brandende kaarsen. Vooraan de adventskrans met een zwangere Maria, en vlakbij het Licht van Bethlehem dat nog maar enkele dagen in ons land is.

le teksten wisselden af met flink meegezongen Taizéliederen. Bij de voorbeden werd telkens een kaars op de menora aangestoken, en iedereen kwam daarna met een lichtje zijn eigen intenties naar voor brengen. Dank aan alle medewerkers.

Nog ter informatie: het Licht van Bethlehem staat vooraan in de kerk die elke dag open is tussen 9 en 18 uur. Wie wil, kan daaraan een eigen lichtje ontsteken.