Vormsel

Vormsel

12 jaar is een belangrijk scharniermoment in het leven van een kind.

Hij/zij staat klaar om de overgang te maken van de lagere school naar de secundaire school.

In de Kerk kan hij/zij het sacrament van het Vormsel ontvangen en de doopbelofte hernieuwen. Na het doopsel en de eerste communie is dit de volgende stap in het gelovige leven.

 

Het vormsel wordt toegediend aan kinderen die in de loop van het schooljaar 12 jaar worden en/of die in het zesde leerjaar zitten.