Huwelijk

Huwelijk

Man en vrouw dienen aan elkaar het sacrament van het huwelijk toe

 Ze bevestigen daardoor voor de christengemeenschap hun liefdesband die hen voor altijd verenigt. Zo een geworden met elkaar geven zijn gestalte aan Jezus’ liefde op aarde.

Neem minstens één jaar voor je geplande huwelijksdatum contact op met het centraal secretariaat om je datum vast te leggen en de nodige formaliteiten te vervullen.

Drie maanden voor de huwelijksdatum is een gesprek met de gekozen parochiepriester vereist.

De huwelijksvoorbereiding gebeurt door het volgen van een verloofdedag of een verloofdeweekend.

Data en plaatsen voor deze huwelijksvoorbereiding zijn te verkrijgen op het plaatselijke secretariaat

Huwelijkscatechese

 

Diaken Bob Van den Bergh voorziet in 2024 huwelijkscatechese via 6 contactmomenten voor koppels die wensen te trouwen.

  • Eerst: Intake/eerste gesprek/kennismaking/voorstelling programma gebeurt telefonisch.
  • Dan: Vier maandagavonden van 20 tot 22 u. op vaste datum in 2024:  5 en 19 februari, 4 en 18 maart. Deze vier avonden vormen één geheel.
  • Tenslotte: Overlopen van de viering en ondertrouw met jullie voorganger.

Inschrijven gebeurt via huwelijk@pe-immanuel.be (ten laatste op zondag 21 januari 2024 want eerste contact moet nog in januari kunnen doorgaan).

Locatie is afhankelijk van aantal inschrijvingen en wordt via mail medegedeeld.

Gelieve hiervoor rechtstreeks contact op te nemen met uw parochiekern of de website van uw kern te raadplegen.