Doopsel

Doopsel

Jezus nodigt ieder mens uit tot zijn vriendschap.

Ouders willen hun kindje voor die vriendschap ontvankelijk maken en willen het opvoeden naar de geest van Jezus. De eerste belangrijke stap op weg naar die eenheid en liefde met God is het doopsel.

Voortaan vindt er driemaandelijks een ‘doopavond‘ plaats. Daarop krijg je als toekomstige of al dan niet kersverse ouder antwoorden op vragen zoals:

  • Wat is dat eigenlijk, dopen?
  • Waarom zou je ervoor kiezen?
  • Hoe zie zo’n doopviering er uit?
  • Hoe wordt het doopsel georganiseerd binnen onze parochie/ Pastorale Eenheid?
  • Wat met dopen van een peuter of kleuter, dopen voor een eerste communie of vormsel?

Wij vinden het belangrijk om bijzondere aandacht te hebben voor de specificiteit van elk koppel, ieder gezin en iedere gezinsvorm. Hoeveel of hoe weinig je er dus al over weet, wij verwachten iedereen op één van onze doopavonden. Tijdens deze avonden krijgen jullie een antwoord op al jullie inhoudelijke en praktische vragen, en kunnen verdere afspraken gemaakt worden.

 

Onze deuren gaan open om 19.45. u. We proberen stipt te beginnen om 20 u. en te stoppen om 21.30 u. De volgende data staan alvast ingepland:

  • Maandag 3 juni 2024
  • Maandag 2 september 2024

Gelieve je aanwezigheid te melden via: doopsel@pe-immanuel.be

De juiste locatie hangt af van het aantal aanwezigen; je ontvangt ze een weekje vooraf.

Geef deze info zeker door aan jonge gezinnen in je omgeving!

Het zwaartepunt van dit engagement ligt bij de ouders totdat de jonge volwassene in staat is om vrij zijn leven verder zinvol uit te bouwen.

Ouders nemen minstens één maand voor de gewenste doopdatum contact op met het plaatselijke secretariaat.