11 11 11 in Kontich-Kazerne

door

11 11 11 in Kontich-Kazerne

 11 november wordt stilaan een dag die vele ladingen dekt. Maar uiteraard is het op de eerste plaats de herdenking van Wapenstilstand. In sommige streken rijdt het neefje van Sinterklaas, Sint-Maarten, al rond om kinderen snoepgoed te brengen. En al sinds 1966 is het de dag waarop in heel Vlaanderen acties worden opgezet voor de landen in het Zuiden.

In Kontich-Kazerne is dat tot hiertoe een deur-aan-deur inzameling door groepen vrijwilligers van verschillende grootte. Dit jaar daagden maar liefst 26 leiding en oudste leden van Chiro Koka op. Gewapend met hesjes en collectebussen trokken ze de straten in. Niet altijd een dankbaar werkje, want op een zaterdag zijn veel mensen het huis uit. Ook maken de moderne betalingsmiddelen dat mensen makkelijker zelf kunnen storten en weinig cash op zak hebben.

Maar op het einde van de rit kregen we toch € 1091,63 bij mekaar. Bedankt chiromeisjes en -jongens voor jullie fijne inzet!